Medgeneracijsko sodelovanje Sožitje generacij Zgodbe in izkušnje starejših  Zagnanost in inovativnost mlajših Želva kot simbol stare modrosti Zajec kot simbol mlade hitrosti Skupaj smo hitrejši in modrejši Inovativen in hkrati strokoven pristop k sodelovanju generacij Iskanje stičnih točk različnih organizacij in generacij Bilten Generacija Raziskave Razvoj potencialov mladinskih organizacij Mladi še mlajši najmlajši


Register  
22 October 2017
 Slovenski (Slovenija) English (United Kingdom)
Home  

Intergenerational cooperation  Coexistence of generations    Stories and experiences from the elders   Impetus and inovative yungsters    Turtle as a symbol of old wisdom    Rabbit as a symbol of yung speed   Together we are quicker and wiser   Inovative and professional approach toward intergenerational cooperation    Searching for points of contact between organizations

Copyright by ZTS   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use
);